ประมวลผลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมรับน้องรหัส


วันเกษียณครู

กิจกรรมงานสังคม


งานกีฬาสี

งานกินเลี้ยง 503